ABOUT US

Penang Education

Penang Education ตัวแทนคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนนานาชาติรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับประถมและมัธยมของโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในรัฐปีนัง ได้แก่ Prince of Wales Island International School (POWIIS), Fairview International School, Tenby International School และ Pelita International Schoolโรงเรียนเหล่านี้มีมาตรฐานการศึกษาระดับสากลด้วยหลักสูตร Cambridge ประเทศอังกฤษ (UK) นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตร IGCSE, A-level หรือ IB Program นอกจากนี้หลายๆโรงเรียนยังมีหลักสูตรในระดับSixth Form สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 16-19 ปี ซึ่งสามารถยื่นผลการเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ ได้แก่ อังกฤษ, สก๊อตแลนด์, ไอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และ มาเลเซีย เป็นต้น

Penang Education ยังมีบริการอื่นๆสำหรับน้องๆนักเรียนและผู้ปกครองแบบครบวงจรอีกด้วย

 • แนะแนวระบบการศึกษา โรงเรียนนานาชาติ ในแต่ละโรงเรียน ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียพร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในแต่ละปี
 • จัดทำข้อสอบเสมือนจริงmock test และ mock interview test เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียน
 • คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงกับทางโรงเรียนทั้งสองส่วนได้แก่ placement test และ interviewexam
 • ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อดำเนินการสมัครและนัดหมายเพื่อทำ placement test
 • ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อรับใบตอบรับและประสานการจัดทำวีซ่านักเรียน
 • ดำเนินการจัดหาที่พักที่สะอาดปลอดภัยของครอบครัวอุปถัมภ์(host family) หรือ boarding school ตามความเหมาะสมของนักเรียน
 • บริการให้คำแนะนำ ติดตาม ประสานงานกับนักเรียน และ ครอบครัวอุปถัมภ์(host family) ตลอดหลักสูตรเพื่อวางแผนสอบเข้ามหาวิทยาลัยในไทยและต่างประเทศ
 • บริการให้ความรู้เตรียมตัวก่อนออกเดินทางการปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์
  (host family)
 • มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางไปส่งที่ปีนังในครั้งแรกของการเดินทางพร้อมส่งรายงานให้ผู้ปกครอง
 • บริการจัดรถรับส่งเพื่อเดินทางไปบ้านพักของครอบครัวอุปถัมภ์(host family) หรือ boarding school

ด้วยความตั้งใจของทีมแนะแนว Penang Education เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวางแผนการเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาจะเป็นก้าวแรกซึ่งมีความสำคัญในการเปิดโอกาสให้น้องๆได้ค้นพบ“ทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง”ซึ่งมีความสำคัญต่ออนาคตในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

#ค่าเรียนถูกกว่าเรียนในไทย #ได้ภาษาอังกฤษชัวร์ๆ #เรียนแล้วมีความสุข #โอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษและเครือจักรภพ

Our Dedicated Team

Chayanin Pinkayan (Jack)

Managing Director

 • Master of Business Administration (MBA Finance), Southern New Hamshire University
 • Bachelor of Business Administration (BBA), Kasetsart University

Dr. Atchara Srisodsai (B.Pharm, Ph.D.)

Head of Education Consultant

 • Ph.D. in Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University, Thailand
 • B.Sc. in Pharmacy (Second Class Honor), KhonKaenUniversity, Thailand
 • Postdoctoral fellowship, National Cancer Institute, National Institute of Health, Bethesda, USA
 • Predoctoral fellowship, National Cancer Institute, National Institute of Health, Bethesda, USA

Teacher

สมเกียรติ สุทธิชาติ (ครูต้น)

 • B.A. History and English In Use,Monash University, Australia
 • การันตีด้านคุณภาพการสอนจากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 20 ปี

พงศธร เกิดน้อย (ครูแชมป์)

 • B.Sc.(Chem.Tech.) Chulalongkorn University วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม
 • M.Eng.(Chem.Eng) Chulalongkorn University วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สุภามาศ เมธาวี(ครูญี่ปุ่น)

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม

Education Consultant

พี่อิง

Education Consultant ประจำสาขาพญาไท

พี่นุ้ย

Education Consultant ประจำสาขาพญาไท

พี่ลูกหมู

Education Consultant ประจำสาขาเซ็นทรัลพระราม 9

พี่นี

Education Consultant ประจำสาขาเซ็นทรัลพระราม 9