English and STEM Camp @ Penang, Malaysia

Penang Education ร่วมกับ Pelita International School จัดค่ายภาษาอังกฤษและ STEM เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการแก้ไขปัญหาโดยการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) อีกทั้งยังสอดแทรกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนและการทำกิจกรรมในทุกวัน

 

ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่ 8-15 ปี เข้าร่วมเรียนภาษาอังกฤษและ STEMโดยเรียนร่วมชั้นพร้อมกับนักเรียนนานาชาติ ระหว่างวันที่ 5-19 ตุลาคม 2562 ณ Pelita International School นอกจากนี้น้องๆยังจะได้ร่วมกิจกรรมและ workshop ที่น่าสนใจในวันเสาร์-อาทิตย์เต็มวันในปีนัง ประเทศมาเลเซีย เช่น เที่ยวชมเมืองจอร์จทาวน์ George Town, วัดเจ้าแม่กวนอิม (Goddess of Mercy Temple), วัดศรีมาริอัสมาน (Sri Mariamman Temple), มัสยิดเกปิตัน เกลิง (Kepitan Keling Mosque), Kek Lok Si, Penang Hill, Occupy Beach Street, Craft Batik, Penang Science Cluster และ iboxglass Museum เป็นต้น

PROGRAM HILIGHTS

 • คอร์สเรียน English and STEM แบบจัดเต็ม 15 วันพร้อมทัศนศึกษารู้จักปีนังแบบทุกซอกทุกมุม
 • เรียนสนุกร่วมชั้นกับนักเรียนนานาชาติ โรงเรียน Pelita International School โรงเรียนชั้นนำของปีนัง ได้ทั้งภาษาอังกฤษ, STEM และกิจกรรมอื่นๆ ดนตรี ศิลปะ กีฬา เต้นรำ จำนวนชั่วโมงเรียนเต็ม 50 ชั่วโมง
 • สุดสัปดาห์ทัศนศึกษา, workshop เต็มวัน เมืองจอร์จทาวน์ (George Town), วัดเจ้าแม่กวนอิม (Goddess of Mercy Temple), วัดศรีมาริอัสมาน (Sri Mariamman Temple), มัสยิดเกปิตัน เกลิง (Kepitan Keling Mosque), Kek Lok Si, Penang Hill, Occupy Beach Street, Craft Batik, Penang Science Cluster และ iboxglass Museum เป็นต้น
 • พักกับ host family ห้องพักสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย มีสระว่ายน้ำ ฟิตเนส โต๊ะปิงปอง ห้องอ่านหนังสือ ห้องเต้นรำ (dance room) สวนสาธารณะขนาดย่อมบนชั้นดาดฟ้า (rooftop garden) และ Sky Lounge และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรม
 • น้องๆจะได้เรียนรู้การรับผิดชอบและช่วยเหลือตนเอง การปรับตัว และฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่วางแผนจะศึกษาต่อยังประเทศต่าง
 • ทีมงาน group leader และ local staff ของ Penang Education ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดโครงการ
 • ภายหลังจบกิจกรรม น้องๆจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Pelita International School

วันเสาร์ 5 ตุลาคม 2562: Bangkok-Penang-George Town

08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการบินบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Penang Education คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระเดินทาง

10:50 น.

เหินฟ้าสู่เมืองปีนังประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD403

13.35 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ปีนัง จากนั้นนําทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

15:00

เจ้าหน้าที่พาคณะนักเรียนเดินทางไปยัง The Peak Residence Penang เพื่อทำความรู้จักกับ host family ห้องพักอาศัยที่นี่มีความสะอาดและมีปลอดภัยชั้นสูงพร้อมกล้องวงจรปิด สถานที่มีความเป็นสัดส่วน แยกชั้นนอนระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงคนละชั้นของแต่ละตึก จากนั้นนักเรียนจะได้ใช้เวลาจัดเสื้อผ้าและสิ่งของภายในห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในคอนโดซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้บริการ ได้แก่ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส โต๊ะปิงปอง ห้องอ่านหนังสือ ห้องเต้นรำ (dance room) สวนสาธารณะขนาดย่อมบนชั้นดาดฟ้า (rooftop garden) และ Sky Lounge

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำกับ host family ทำความรู้จักกับนักเรียนนานาชาติที่อาศัยอยู่ด้วยกัน

หลังอาหารค่ำ

เดินเล่น Occupy Beach Street ถนนคนเดินติดชายหาดปีนัง เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ การแสดง การละเล่นต่างๆที่น่าสนใจ รวมทั้งร้านค้าขายสินค้า hand-made สินค้าพื้นเมือง และได้สัมผัสบรรยากาศยามเย็มริมชายหาดอีกด้วย

วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม 2562: George Town- Penang Science Cluster

เช้า

รับประทานอาหารเช้าและพาคณะนักเรียนเยี่ยม ชมเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) หอนาฬิกาสมัยวิคตอเรีย อนุสาวรีย์ สงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ชมวัดเจ้าแม่กวนอิม (Goddess of Mercy Temple), วัดศรีมาริอัสมาน (Sri Mariamman Temple), มัสยิดเกปิตัน เกลิง (Kepitan Keling Mosque) และ ชมศิลปะกําแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ที่เล่าเรื่องย่านเมืองเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวาและลงตัว

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง

บ่าย

คณะนักเรียนเยี่ยมชม Penang Science Cluster ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ในปีนังและมาเลเซีย ดังนั้นสถานที่นี้จึงให้แรงบันดาลใจกับนักเรียนที่มีความสนใจเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆโดยทาง Penang Science Cluster มีการจัด workshop ที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น Lego Robotics, Embedded Systems, Coding and Radio Astronomy programs ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ คณะนักเรียนจะได้เข้าเยี่ยมชมภายใน Penang Science Cluster และร่วมกิจกรรม 3D Modeling Workshop ซึ่งคณะนักเรียนจะได้ใช้โปรแกรม SketchUp software เพื่อสร้างโมเดลสามมิติ (3D) โดยจะได้เห็นการทำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติและออกแบบพวงกุญแจ 3 มิติด้วยตนเองซึ่งสามารถนำกลับบ้านเป็นที่ระลึกอีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ 7 ตุลาคม 2562: Placement test – English & STEM @ Pelita International School

เช้า

รับประทานอาหารเช้า และมีรถรับไปยังโรงเรียน Pelita International School

คณะนักเรียนเยี่ยมชมโรงเรียน ห้องสมุด โรงอาหารและวัดระดับความสามารถด้านภาษาและวิทยาศาสตร์ เพื่อแยกชั้นเรียนและเรียนร่วมกับนักเรียนนานาชาติในโรงเรียนด้วยหลักสูตร Cambridge (UK) วิชาภาษาอังกฤษและ STEM โดยมีตารางเรียนแตกต่างกันไปในแต่ละระดับชั้นเรียน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงอาหารของโรงเรียนซึ่งมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งข้าว ก๋วยเตี๋ยว สปาเก็ตตี้ ขนมปัง ขนมหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม

บ่าย

เรียนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กีฬา ดนตรี เต้นรำ ตามระดับชั้นเรียน

เย็น

รถรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนไปยัง The Peak Residence Penang

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 8-11 ตุลาคม 2562: English & STEM @ Pelita International School

เช้า

รับประทานอาหารเช้า และมีรถรับไปยังโรงเรียน Pelita International School
เรียนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กีฬา ดนตรี เต้นรำ ตามระดับชั้นเรียน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงอาหารของโรงเรียนซึ่งมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งข้าว ก๋วยเตี๋ยว สปาเก็ตตี้ ขนมปัง ขนมหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม

บ่าย

เรียนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กีฬา ดนตรี เต้นรำ ตามระดับชั้นเรียน
เย็น

รถรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนไปยัง The Peak Residence Penang
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ 12 ตุลาคม 2562: ibox Penang Glass Museum – Craft Batik

เช้า

รับประทานอาหารเช้าและพาคณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชม ibox Penang Glass Museum พิพิธภัณฑ์ทันสมัยแห่งใหม่ในปีนังที่ได้รับการบันทึกว่าเป็น “พิพิธภัณฑ์แก้วแห่งแรกในประเทศมาเลเซีย” ภายในสถานที่แห่งนี้น้องๆจะได้ถ่ายรูปกับผนังแก้วกระจกลวดลายสามมิติ (3D) และสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม workshop การเพ้นท์แก้วในรูปแบบต่างๆ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง

บ่าย

คณะนักเรียนเยี่ยมชม Craft Batik โรงงานผลิตผ้าบาติกในเมืองปีนัง ผ้าบาติก {Batik} หรือผ้าปาเต๊ะ เป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนับเป็นสิบ ๆ ครั้ง ส่วนผ้าบาติกอย่างง่ายอาจทำโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียนแล้วจึงนำไปย้อมสีที่ต้องการ ภายใน Craft Batik นี้ คณะนักเรียนจะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานในทุกขั้นตอนและทำกิจกรรม workshop เขียนผ้าบาติกในลวดลายด้วยตนเอง และสามารถนำผ้าบาติกที่ตนเองเขียนกลับบ้านเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม 2562: Kek Lok Si Temple-Liberation Pond-Penang Hill

เช้า

รับประทานอาหารเช้าและพาคณะนักเรียนเยี่ยมชม วัดเค็กลกซี (Kek Lok Si Temple) หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์ หมื่นพระ ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของสามประเทศรวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ จีน ไทย และ พม่า และเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง (ท่านใดต้องการขึ้นกระเช้าเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม สามารถซื้อตั๋วได้ท่านละ 6-16 RM)

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) หรืออีกชื่อคือ บูกิตเบนดีรา (Bukit Bendera) ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 823 เมตร ด้วยความสูงระดับนี้จึงทําให้อากาศเย็นสบาย บริสุทธิ สดชื่นและด้วยความที่อยู่ บนเขา จึงเป็นจุดชมวิวพาโนรามาได้อย่างเลิศเลอของเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง ทั้งยังได้เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้วย สามารถขึ้นชมบรรยากาศ ด้านบนด้วยรถราง ทําให้สามารถชมความงามระหว่างทางได้ด้วย ราคารวมค่าบัตรแบบ NORMAL LANE

วันที่ 14-18 ตุลาคม 2562: English & STEM @ Pelita International School

เช้า

รับประทานอาหารเช้า และมีรถรับไปยังโรงเรียน Pelita International School

เรียนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กีฬา ดนตรี เต้นรำ ตามระดับชั้นเรียน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงอาหารของโรงเรียนซึ่งมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งข้าว ก๋วยเตี๋ยว สปาเก็ตตี้ ขนมปัง ขนมหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม

บ่าย

เรียนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กีฬา ดนตรี เต้นรำ ตามระดับชั้นเรียน

เย็น

รถรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนไปยัง The Peak Residence Penang

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำปาร์ตี้อำลาคณะนักเรียนจาก host family และพักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ วันศุกร์ 18 ตุลาคม ช่วงบ่าย มีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกท่านและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกระหว่างคณะนักเรียนและคณะครูทุกท่าน

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562: Penang- Bangkok

เช้า

รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง

ออกเดินทางถึงสนามบิน Penang International Airport
14:00
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD404
14:45
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆ

นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกภาษาอังกฤษและ STEM workshops แล้ว นักเรียนยังได้ทำกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียนด้วย

 • Animal Mask Making
 • Magic Show
 • Arts Crafts
 • Musical Instrument
 • Cake Making
 • Save the Egg
 • Climbing Wall
 • Scavenger Hunt
 • Collage Making
 • Sport Tournaments
 • Discos
 • Swimming
 • Drum
 • Table Tennis
 • Film Evening
 • Talent Shows
 • Football
 • Tennis
 • Jamboree
 • Trash Fashion Show
 • Musical Dance
 • T-Shirt Painting

กำหนดการ  5-19 ตุลาคม 2562

อายุ  8-15 ปี สามารถดูแลตนเองได้

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 49,000 บาท รวมดังนี้

ชำระภายใน 15 สิงหาคม 2562 เหลือเพียง 47,500 บาท (มัดจำเพียง 10,000 บาทเท่านั้น)

 • ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษและ STEM
 • ห้องพัก Host Family และ อาหาร 3 มื้อ ทุกวัน
 • รถรับ-ส่งสนามบินปีนัง
 • รถรับส่งโรงเรียน –ทัศนศึกษา-ที่พัก
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
 • รายการทัศนศึกษาตามโครงการ
 • ซิมการ์ดมาเลเซีย
 • ประกันการเดินทาง
 • บริการซักรีดทุกวัน – ทำความสะอาดที่พัก, WiFi
 • ภาษีสนามบิน
 • Uniform และเสื้อกีฬาของโรงเรียน Pelita International School

 

รายการไม่รวมดังนี้

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าของที่ระลึก
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งสนามบินไทย
 • ค่าบริการอื่นๆนอกเหนือโปรแกรม

 

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยประมาณ 800-1000 บาท ต่อ สัปดาห์
 • กรณีปฏิเสธหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทั้งหมด
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

จำนวนรับสมัคร 15 ท่านต่อกลุ่ม

 

ปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2019 หรือ ครบจำนวนก่อน