Penang School Tours

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับประถมและมัธยมของโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในรัฐปีนัง ได้แก่ Prince of Wales Island International School (POWIIS), Fairview International School, Tenby International School และ Pelita International School สามารถเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน, บรรยากาศของแต่ละโรงเรียน,พบประพูดคุยกับคณาจารย์และนักเรียนไทยหรือนักเรียนนานาชาติที่มาศึกษาในโรงเรียนเหล่านี้เพื่อช่วยตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนได้อีกด้วย

Penang Education ได้จัดให้มีบริการพาเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติทั้ง 4 แห่งโดยเจ้าหน้าที่คนไทยพาชมทัวร์ตลอดการเดินทางจากกรุงเทพรวมทั้งจัดหาที่พักและรถรับส่งในระหว่างการเยี่ยมชมอีกด้วย

 

ตัวอย่างกิจกรรม School Tours

Day 1 Bangkok- Penang- George Town

 • เช้า พบกันที่สนามบินดอนเมือง เพื่อออกเดินทางไปยังปีนังด้วยสายการบิน AirAsia มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยอำนวยความสะดวกและเดินทางไปพร้อมกัน
 • บ่าย เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ปีนัง มีรถรับจากสนามบินไปยังห้องพัก
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารใน George Town และเข้าห้องพัก-พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

Day 2 Prince of Wales Island International School - Fairview International School - Host Family

 • เช้า เข้าเยี่ยมชม Prince of Wales Island International School (POWIIS) หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติของปีนังที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนระบบอังกฤษหรือ International British Curriculum และเป็นโรงเรียน Boarding school แห่งแรกในมาเลเซียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสไตส์อังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2554 ด้วยหลักสูตร IGCSE (The Junior Curriculum) สำหรับนักเรียน Year 7 – Year 11 และ หลักสูตร A level (The Sixth form Curriculum) สำหรับนักเรียนYear 12 – Year 13 เพื่อมุ่งเน้นเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษและเครือจักรภพ
 • บ่าย เข้าเยี่ยมชม Fairview International School โรงเรียนนานาชาติของปีนังที่มีมาตรฐานและใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2521 และมีหลักสูตรการเรียนการสอนระบบ International Baccalaureate (IB) ซึ่งมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย ด้วยความเชี่ยวชาญและความพร้อมของทีมคณาจารย์ที่สอนในโรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนสามารถเรียนจนถึงระดับ Year 13 และได้รับ IB Diploma ซึ่งสามารถใช้ผลการเรียนยื่นเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลากหลายสาขาทั้งในประเทศอังกฤษและเครือจักรภพหลายประเทศ เช่นออสเตรีย นิวซีแลนด์ สก๊อตแลนด์ เป็นต้น ปัจจุบัน Fairview International school มีทั้งหมด 6 campus ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมาเลเซีย และอีก 1 campus ในประเทศสก๊อตแลนด์
 • เย็น เข้าเยี่ยมชมห้องพักกับ host family คนจีน-มาเลย์ เพื่อดูบรรยากาศความเป็นอยู่สำหรับนักเรียน @The Peak Residences ซึ่งมีบริการดูแลนักเรียนขณะที่นักเรียนได้มาเล่าเรียนที่นี่ ซึ่งห้องพักอาศัยมีความปลอดภัยและเป็นสัดส่วน แยกชั้นนอนระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงคนละชั้นของแต่ละตึก โดยนักเรียนที่มาอาศัยนั้นมีทั้งนักเรียนไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น ตัวอย่างของการบริการและดูแลจากครอบครัวอุปถัมภ์ ได้แก่ ห้องนอนพร้อมโต๊ะอ่านหนังสือ สำหรับ 2 คน ต่อ 1 ห้อง, อาหารเช้าและเย็น, บริการรถรับส่งที่พัก-โรงเรียน, บริการซักรีดเสื้อผ้าและทำความสะอาดห้องพัก
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารใน Georgetown และเข้าห้องพัก-พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

Day 3 Tenby International School - Pelita International School- Bangkok

 • เช้า เข้าเยี่ยมชม Tenby International School เป็นโรงเรียนนานาชาติของปีนังที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนระบบ International British Curriculum ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2523 ในเมือง IPOH และต่อมาปี 2554 จึงได้เปิดสาขาในปีนัง ปัจจุบัน Tenby International School มีทั้งหมด 7 campus ในประเทศมาเลเซียได้แก่ IPOH, Penang, Setia Eco Park in Shah Alam, Miri in Sarawak, Setia Eco Gardens in Johor Bahru, Setia EcoHill in Semenyih และ Tropicana Aman near Kota Kemuning
 • Tenby International School รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-18 ปีโดยใช้หลักสูตร IGCSE และ A level ให้กับนักเรียนระดับ ม. ปลาย (Sixth form) ซึ่งมุ่งเน้นเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในหลากหลายประเทศเช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สก๊อตแลนด์ โดยทางโรงเรียนจัดให้มี Tenby Hall of Frame สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาจาก Tenby International School สามารถไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาชีพที่มีการแข่งขันกันสูง เช่น Medicine, Engineering, Pilot, Art, Psychology เป็นต้น
 • บ่าย เข้าเยี่ยมชม Pelita International School จัดว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติของปีนังที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีแห่งหนึ่งซึ่งคณาจารย์ทุกท่านมีความใส่ใจดูแลนักเรียนเหมือนครอบครัว ในปี 2018ได้เริ่มสอนหลักสูตร A-Level ให้กับนักเรียนระดับ ม. ปลาย โรงเรียแห่งนี้มีความตั้งใจสร้างสิ่งแวดล้อมของการเรียนให้กับนักเรียนได้สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในหลากหลายด้านโดยเน้นการสร้างสรรค ซึ่งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้าน IQ และ EQ ควบคู่ไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ Pelita International School ยังมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียนอีกด้วย โดยคอร์ส English Preparatory Program (EPP) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแรงก่อนเริ่มเรียนในระดับชั้นต่อไป
 • เย็น เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพกับสายการบิน Airasia

ราคาเริ่มต้นเพียง 9,900 บาท ต่อคนเท่านั้น